Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Εκδόσεις του Συλλόγου

Εκδόσεις του Συλλόγου

  • Ιστορία και Τέχνη. Μνήμη Δημήτρη Κωνστάντιου.

    19.01.2015

    Από τους κύκλους διαλέξεων του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

    επιμ. έκδ. Γ. Μωυσείδου. Αθήνα 2014, σσ. 368.

    περισσότερα