Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ενήλικο άτομο που έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις, οποιασδήποτε υπηκοότητας και που επιθυμεί να εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα θα γίνονται μέλη κατόπιν προτάσεως δύο τακτικών μελών.


Όνομα *
Επώνυμο *
Πατρώνυμο *
Οδός *
Αριθμός *
Πόλη *
Τ.Κ. *
Τηλ. Οικίας *
Τηλ. Εργασίας
Φαξ
Email *
Επάγγελμα/Ιδιότητα *
Ειδικά Ενδιαφέροντα
Τα δύο (2) μέλη του συλλόγου που σας πρότειναν *
Από που πληροφορηθήκατε για τον Σύλλογο Φίλων ΒΧΜ