Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Επικοινωνία

Επικοινωνία


Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 213 9500
Πύλη: 213 213 9517  


Γραμματεία: 213 213 9533 / 562 | bma@culture.gr
Λογιστήριο: 213 213 9518 | logistirio.bma@culture.gr


Σχολικές Eπισκέψεις - Εκπαιδευτικά Προγράμματα: 213 213 9507, 213 213 9591 | edu.bma@culture.gr


Γραφείο Τύπου: 213 213 9557, 9584 | info.bma@culture.gr

Τμήμα Εκθέσεων: 2132139536 | info.bma@culture.gr

Φωτογραφικό και Ιστορικό Αρχείο: 213 213 9588 | bma@culture.gr

Βιβλιοθήκη: 213 213 9554 | library.bma@culture.gr

Ιστοσελίδα: 213 213 9593 | webmaster.bma@culture.gr