Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  213 213 9517, 213 213 9572.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα: 08:00-20:00
Τρίτη: 12:30-20:00
Τετάρτη - Κυριακή: 08:00-20:00

Για λόγους ασφαλείας η αποχώρηση των επισκεπτών από τις αίθουσες αρχίζει 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που κλείνει το Μουσείο.

ΚΛΕΙΣΤΟ
1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή (ανοικτό 12.00 – 17.00), Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου, 25-26 Δεκεμβρίου.


ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Γενική είσοδος: 8 ευρώ (μειωμένο 4)

Ενιαίο εισιτήριο: 15 ευρώ (ισχύει για 3 ημέρες και για τα εξής μουσεία: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο)

Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο

Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου.

Οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγων πρόγραμμα.

Οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.

Τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

Γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης ΣυνομοσπονδίαςΠολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας,  Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών.

Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.

Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι ξεναγοί με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε, με την επίδειξη της κάρτας μέλους.


Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο
(για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου, δεν προβλέπεται μειωμένη τιμή εισιτηρίου, εξαιρείται το Ενιαίο Εισιτήριο)

Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαικής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.

Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, καθώς και των Σχολών Ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής - σπουδαστικής τους Ταυτότητας.Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης

α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα,

δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών,

ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών,

στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα,

ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,

η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολι-τισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου:

την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους

Ημέρες ελεύθερης εισόδου:
α) η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου,
β) οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες:
* 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
* 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
* το διήμερο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (που πραγματοποιείται το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) και
* 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

Για ορισμένες περιοδικές εκθέσεις προβλέπεται ξεχωριστό εισιτήριο.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Το Μουσείο βρίσκεται λίγα μέτρα από το σταθμό του Μετρό (στάση Ευαγγελισμός) και σε κοντινή απόσταση από την Πλατεία Συντάγματος (περίπου 15 λεπτά με τα πόδια).

Λεωφορεία & τρόλεϊ:
054    ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
100    ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ -ΚΟΛΩΝΑΚΙ- ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
  13    ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ
203    ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
204    ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
220    ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
221    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
224    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
235    ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
   3    Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
608    ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
622    ΓΟΥΔΗ - ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
732    ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ
815    ΓΟΥΔΗ - ΤΑΥΡΟΣ
Χ14    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
Χ95    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)
 Α5    ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ
Ε14    ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
022    Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ
060    ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
250    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧ


Δημοτικά λεωφορεία: 01 (δήμου Καισαριανής, στάση στο Πολεμικό Μουσείο στην οδό Ριζάρη)

Μετρό: Γραμμή 3 (Στάση Ευαγγελισμός)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παρέχονται δωρεάν. Απευθύνονται σε ομάδες μαθητών, νέων, ενηλίκων και ατόμων με αναπηρία ή ειδικά ενδιαφέροντα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00 στο τηλ.213 213 9507, e-mail: edu.bma@culture.gr.
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση ομάδων επισκεπτών είναι χρήσιμη προηγούμενη συνεννόηση με το Μουσείο (Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) στο τηλ. 213 213 9507, e-mail: edu.bma@culture.gr ή στο 213 213 9572 (Γραφείο Επικοινωνίας), e-mail: info.bma@culture.gr.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα ξενάγησης με αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ν. 710/1977).

Χωρίς αμοιβή μπορούν να ξεναγήσουν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ.Τ και οι εκπαιδευτικοί, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ (N. 3498/2006).

Την άδεια οφείλουν να φέρουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και να επιδείξουν στο φυλακτικό προσωπικό, όταν τους ζητηθεί.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η είσοδος στο Μουσείο για άτομα με αναπηρία, όπως επίσης και για συνοδούς τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, είναι ελεύθερη. Ο  χώρος της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για τους τυφλούς προτείνεται απτική διαδρομή και ειδικά σχεδιασμένη ακουστική ξενάγηση, ενώ διανέμεται φυλλάδιο του Μουσείου σε γραφή Μπράιγ.

Στην περίπτωση  των ομάδων είναι χρήσιμη προηγούμενη συνεννόηση στο τηλ. 213 213 9507 (Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), e-mail: edu.bma@culture.gr.

To Μουσείο επίσης διαθέτει μία θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
Επιτρέπεται η φωτογράφιση με φορητή μηχανή χωρίς φλας. Με ειδική άδεια επιτρέπεται η χρήση τρίποδα, φλας, καθώς και η βιντεοσκόπηση. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 213 9572.
e-mail: bma@culture.gr.


ΧΑΡΤΗΣ