Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου

Φίλοι του Μουσείου

Ο Σύλλογος Φίλων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου ιδρύθηκε το 2001, με τη μορφή του μη κερδοσκοπικού σωματείου. Καταστατικοί σκοποί του είναι:

  • η συμπαράσταση και η υλική υποστήριξη του Μουσείου για την αποτελεσματικότερη επίτευξη της αποστολής του,
  • η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, και τον βυζαντινό πολιτισμό γενικότερα, καθώς και
  • η προώθηση της έρευνας στους τομείς αυτούς.

Ο Σύλλογος Φίλων στη διάρκεια των περασμένων ετών διοργάνωσε περιηγήσεις και ξεναγήσεις που στόχο είχαν να υπογραμμίσουν τον ενιαίο χαρακτήρα της ιστορίας και της παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού με τρόπο κατανοητό για τον μέσο πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις για τις εκθέσεις και συλλογές του Μουσείου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν περιηγήσεις στη βυζαντινή Αθήνα και στη Μονή Πεντέλης και εκδρομές στον Όσιο Λουκά Βοιωτίας και στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα βυζαντινά μνημεία της Πόλης και να αποκτήσουν άμεση αίσθηση του βυζαντινού παρελθόντος.

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου των Φίλων συμπεριλαμβάνουν την έκδοση ημερολογίων με θέματα από τις συλλογές του Μουσείου, οι οποίες παρουσιάζονται από τους αντίστοιχους επιμελητές τεκμηριωμένες με φωτογραφικό υλικό και στοιχεία για το κάθε έκθεμα. Τα ημερολόγια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα έχουν αποτελέσει συλλεκτικούς τόμους που θησαυρίζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες.

Αντίστοιχα με την έκδοση των ημερολογίων, που πραγματοποιείται τα τελευταία επτά χρόνια σε συνεργασία με το Μουσείο, ο Σύλλογος Φίλων διοργανώνει κύκλους ομιλιών που φωτίζουν διάφορες πλευρές της ερευνητικής του δραστηριότητας ή της θεματικής των συλλογών του.

Ο Σύλλογος στοχεύει ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση της επαφής των νέων με τον ελληνικό πολιτισμό και τη βυζαντινή παράδοση. Άλλωστε η βαθύτερη γνώση και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού κάθε χώρας είναι βασική υποχρέωση την οποία αναλαμβάνουν οι νέοι μας στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Ο Σύλλογος λοιπόν επιβραβεύει τους μικρούς φίλους, οι οποίοι παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, και προγραμματίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και για ενήλικες.

Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου από την ίδρυσή του συνέβαλλε ενεργά στον εμπλουτισμό των συλλογών του. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι αγορές δύο υφασμάτων (ενός επιγονατίου με παράσταση Χριστού κι ενός τμήματος επιτραχηλίου με παράσταση), ενός παλαίτυπου (σπάραγμα δερμάτινης στάχωσης με θέμα την Κοίμηση της Θεοτόκου), μίας εικόνας 18ου αι. με θέμα τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, μιας συλλογής νομισμάτων. Συνεισέφερε επίσης στην αγορά των εννέα αργυρών αυτοκρατορικών πινακίων από τρία Μουσεία (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού).

Ο Σύλλογος προτίθεται, με την υποστήριξη των μελών του, να θέσει σε πιο συστηματική βάση την προσπάθεια αυτή, η οποία αποτελεί άλλωστε κύριο καταστατικό του σκοπό, προτείνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αγορών του Μουσείου. Σκοπός αυτού του Ταμείου θα είναι η συγκέντρωση ενός αποθεματικού κεφαλαίου που θα διατίθεται άμεσα, παρακάμπτοντας άλλες χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες, για την απόκτηση μουσειακών αντικειμένων που εμφανίζονται στην αγορά σαν ευκαιρίες. Η πρωτοβουλία αυτή ελπίζουμε ότι θα στηρίξει πρακτικά την περαιτέρω ενίσχυση της ούτως ή άλλως αξιόλογης συλλογής του Μουσείου και θα αποτρέψει τη διαφυγή αρχαιοτήτων σε αγορές του εξωτερικού.

Συνολικά, ο Σύλλογος Φίλων ελπίζει στη δημιουργία ενός δικτύου υποστηρικτών, δωρητών και χορηγών, την προσφορά των οποίων θα μπορεί να προβάλλει ως έμπρακτη και άμεση απόδειξη της συμμετοχής του κοινού στη διαφύλαξη και ανάδειξη του βυζαντινού πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 213 213 9518 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  friends.bma_at_culture.gr (όπου "_at_" αντικαταστήστε με @).

Μέγας χορηγός στην περιοδική έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»