Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Διαλέξεις

Διαλέξεις

Αντίστοιχα με την έκδοση των ημερολογίων, που πραγματοποιείται τα τελευταία επτά χρόνια σε συνεργασία με το Μουσείο, ο Σύλλογος Φίλων διοργανώνει κύκλους ομιλιών που φωτίζουν διάφορες πλευρές της ερευνητικής του δραστηριότητας ή της θεματικής των συλλογών του .