Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για τα εξής:


1. Χορήγηση καρτών ελεύθερης εισόδου σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας στους δικαιούχους καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή): 12:00-14:00

2. Βεβαιώσεις εξαγωγής σύγχρονων έργων τέχνης, Δευτέρα: 08:30-14:30

3. Χρήση της Βιβλιοθήκης καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή): 09:00-14:30