Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

  16 Μαρτίου 2023

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ....

  περισσότερα
 • Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  30 Νοεμβρίου 2021 έως 10 Δεκεμβρίου 2021

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021), όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30/4/2022.

  περισσότερα
 • Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2021 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  29.04.2021

  Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων

  Αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ τα αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  29.03.2021

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

  περισσότερα
 • Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  18.12.2020

  Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων

  Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. (Πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων)

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  18 Νοεμβρίου 2020

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1Β/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  12.05.2020

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

  περισσότερα
 • Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2019 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  15.01.2020

  Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων

  Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (Πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων).

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

  20.12.2019

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2019 έως και 31/12/2019 | 09:00 - 13:00 | Υποβολή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22)

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019

  22.03.2019

  Προθεσμία υποβολής: 20/3/2019 έως και 29/3/2019 | ώρες: 09.00-13.00 | Υποβολή: ΥΠ.ΠΟ.Α. (Μπουμπουλίνας 20-22)

  Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας 20 - 22, 10682, Αθήνα.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 4/2018

  04.12.2018

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 5/12/2018 έως και 14/12/2018 | ώρες: 09.00-13.00

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2018

  25 Ιουνίου 2018

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27/6/2018 έως και 6/7/2018 | ώρες: 09.00-13.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2018

  30 Μαρτίου 2018

  Υποβολή αιτήσεων έως και Τρίτη 10 Απριλίου 2018 | Κατάθεση αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2018

  30.01.2018

  προθεσμία υποβολής: Τετάρτη 31.1.2018 έως και Παρασκευή 9.2.2018 | ώρες: 09.00 έως 13.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα: έξι (6) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων και ενός (1) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά του πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2017

  20.03.2017

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22/3/2017 έως και 31/3/2017 | ώρες: 09.00-13.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

  περισσότερα
 • Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2016.

  22 Δεκεμβρίου 2016

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακες απορριφθέντων

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 2/2016).

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2016

  02 Δεκεμβρίου 2016

  Προθεσμία υποβολής: 5 Δεκεμβρίου έως και 14 Δεκεμβρίου 2016 | ώρες: 09:00 - 13:00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

  περισσότερα
 • Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016.

  25 Απριλίου 2016

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακες απορριφθέντων

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 1/2016).

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016

  23 Μαρτίου 2016

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24/3/2016 έως και 4/4/2016 | ώρες: 09.00-13.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατό΅ων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νο΅ού Αττικής.

  περισσότερα
 • Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εργασία «Χω΅ατουργικές εργασίες δια΅όρφωσης της τελικής επιφάνειας φύτευσης -Εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και φυτικού υλικού»

  13 Οκτωβρίου 2015

  στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου «Συ΅πληρω΅ατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασι΅ότητας του κοινού στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την υποβολή οικονο΅ικής προσφοράς για την εργασία «Χω΅ατουργικές εργασίες δια΅όρφωσης της τελικής επιφάνειας φύτευσης -Εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και φυτικού υλικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου «Συ΅πληρω΅ατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασι΅ότητας του κοινού στον Περιβάλλοντα Χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α «Αττική 2007-2013» ΅ε την αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ63/2881/17-7-2013 απόφαση (MIS 448925). Η ανάθεση αφορά σε παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση χω΅ατουργικών εργασιών δια΅όρφωσης της τελικής επιφάνειας φύτευσης καθώς και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και φυτικού υλικού.

  περισσότερα
 • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

  28 Ιουλίου 2015

  ΣΟΧ 2/2015

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποφάσισε την πρόσληψη ημερήσιων φυλάκων και νυχτοφυλάκων σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2015.

  περισσότερα
 • Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εδαφοβελτιωτικών υλικών – λιπάσματα - κηπευτικό χώμα & φυτά – δέντρα - αναλώσιμα υλικά»

  15 Ιουλίου 2015

  Απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εδαφοβελτιωτικών υλικών – λιπάσματα - κηπευτικό χώμα & φυτά – δέντρα - αναλώσιμα υλικά» για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».

  περισσότερα
 • Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή πινακίδων & στεγάστρων»

  15 Ιουλίου 2015

  Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή πινακίδων & στεγάστρων» για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».

  περισσότερα
 • Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων (εποπτικά-κείμενα-λεζάντες)»

  15 Ιουλίου 2015

  Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων (εποπτικά-κείμενα-λεζάντες)» για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2015

  26 Ιουνίου 2015

  προθεσμία υποβολής: 30.6.2015 - 9.7.2015 | ώρες: 09.00 έως 13.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα: οκτώ (8) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων και τριών (3) ΔΕ Νυχτοφυλάκων. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά του τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  περισσότερα
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  15.06.2015

  για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών»

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δημοσιεύει τον τελικό πίνακα μορίων των υποψηφίων του διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΔΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  02 Ιουνίου 2015

  για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών»

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δημοσιεύει τον πίνακα μορίων των υποψηφίων του διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΔΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών»

  12.05.2015

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 12 Μαΐου έως και Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποφασίζει την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΔΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • Τροποποιητικές αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2015.

  03 Απριλίου 2015

  Τροποποιητικές αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2015.

  περισσότερα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2015

  30 Μαρτίου 2015

  Προσλαμβάνουμε από 1-4-2015, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σαράντα (40) ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων, τέσσερις (4) καθαριστές – καθαρίστριες και έναν (1) ψυκτικό προκειμένου vα καλυφθούν εποχικές – παροδικές ανάγκες του Μουσείου που παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση κατά τη θερινή περίοδο. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης του καθενός η οποία αναφέρεται στο έντυπο της αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕΔ μέχρι 31-10-2015.

  περισσότερα
 • Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2015.

  27.03.2015

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας και ψυκτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 1/2015).

  περισσότερα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 (ΑΔΑ: Ω160465ΦΘ3-ΛΙΘ)

  24 Φεβρουαρίου 2015

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/02/15 έως και 9/3/15 | ώρες: 09.00-13.00 (καθημερινά)

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (40 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 1 ΔΕ Ψυκτικών και 4 ΥΕ Καθαριστών/ριών).

  περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 127 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

  25 Σεπτεμβρίου 2014

  «Ο Δο΅ήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24/09/2014 | ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/10/2014 & ΩΡΑ: 00:00:01 | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/10/2014 & ΩΡΑ: 17:00

  περισσότερα
 • ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 127 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

  02.09.2014

  «Ο Δο΅ήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 02-09-2014 | ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/9/2014 & ΩΡΑ: 00:00:01π.μ. | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/9/2014 & ΩΡΑ: 17:00μ.μ.

  περισσότερα
 • Κατάταξη υποψηφίων

  01.08.2014

  για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου

  για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της Π∆Ε-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ

  18.07.2014

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/7/2014 έως 25/7/2014

  Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της Π∆Ε-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • Απόφαση πρόσληψης προσωπικού

  15.04.2014

  σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2014

  Το Βυζαντινό Μουσείο προχωράει στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών από 15-4-2014, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Τεκ΅ηρίωση, προστασία και ανάδειξη ΅νη΅είων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».

  περισσότερα
 • Κατάταξη υποψηφίων

  03 Απριλίου 2014

  ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου (΅ε εξειδίκευση στη δια΅όρφωση Αρχαιολογικών Χώρων και περιβάλλοντος Μουσείων)

  Ανακοίνωση για την κατάταξη (πίνακας μορίων) των υποψηφίων επιστη΅ονικού προσωπικού ΅ε σύ΅βαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισ΅ένου χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκ΅ηρίωση, προστασία και ανάδειξη ΅νη΅είων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης Συ΅πληρω΅ατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασι΅ότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της Π∆Ε-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • Πίνακες κατάταξης ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου

  31.03.2014

  ΣΟΧ 1/2014

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας και ψυκτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 1/2014).

  περισσότερα
 • Συμπλήρωση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΚΓ-4ΘΙ)

  30 Μαρτίου 2014

  υποβολή αιτήσεων: από 31/3/2014 έως 9/4/2014 | ώρες: 09:00 έως 13:00

  Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο θα δέχεται αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισ΅ένου χρόνου, το χρονικό διάστη΅α από 31-3-2014 έως 9-4-2014 και ώρα από 9:00π΅ έως 13:00΅΅ τις εργάσι΅ες η΅έρες. Αφορά στο έργο: «Τεκ΅ηρίωση, προστασία και ανάδειξη ΅νη΅είων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».

  περισσότερα
 • ΑΔΑ: ΒΙΚΝΓ-20Δ: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

  15.03.2014

  υποβολή αιτήσεων: από 17/3/2014 έως και 21/3/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 13:00

  Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Γεωπόνο με εξειδίκευση στη διαμόρφωση Αρχαιολογικών Χώρων και περιβάλλοντος Μουσείων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.

  περισσότερα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3Γ-ΕΥΕ)

  07.03.2014

  για την πρόσληψη 4 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» το οποίο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία από το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής.

  περισσότερα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΓ-ΠΘΜ)

  21.02.2014

  Υποβολή αιτήσεων: 26-2-2014 έως 7-3-2014 | ώρες: 9:00 έως 13:00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, που εδρεύει στην Αθήνα.

  περισσότερα
 • Έγκριση αποτελέσ΅ατος για την προ΅ήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για τις ανάγκες του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου.

  ΑΔΑ: ΒΛΓΨΓ-ΧΓΡ

  Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις:

  περισσότερα
 • Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

  09.12.2013

  για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας

  Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη.

  περισσότερα
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  30.07.2012

  Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας ΅ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2012).

  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακες απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 1/2012).

  περισσότερα
 • Παροχή διευκρινίσεων

  24.07.2012

  επί της διακήρυξης του έργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

  Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.7. του σχετικού Τεύχους Διακήρυξης, παρατίθενται οι διευκρινίσεις σε ερώτημα υποψηφίου συμμετέχοντα στον εν λόγω Διαγωνισμό, που στάλθηκε εγκαίρως και με προσήκοντα τρόπο.

  περισσότερα
 • Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

  24.07.2012

  για το έργο «Περιοδική έκθεση Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco»

  με κωδικό 2012ΣΕ014480048 της ΣΑΕ 0148 Κωδικό ΟΠΣ: 3767716 και ΑΔΑ: Β41ΔΓ-4ΚΞ.

  περισσότερα
 • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  28.06.2012

  ΣΟΧ 1/2012

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 31.12.2012), συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων (6 ΔΕ ημερήσιους φύλακες, 3 ΔΕ νυχτοφύλακες και 4 ΥΕ καθαριστές/ριες) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

  περισσότερα
 • Προκήρυξη επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού

  18.06.2012

  «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του Υποέργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

  περισσότερα
 • Απαντήσεις επί της διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού

  09.12.2011

  για την υλοποίηση της Πράξης «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

  Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.7. του σχετικού Τεύχους Διακήρυξης, παρατίθενται οι διευκρινίσεις σε ερώτημα υποψηφίου συμμετέχοντα στον εν λόγω Διαγωνισμό, που στάλθηκε εγκαίρως και με προσήκοντα τρόπο.

  περισσότερα
 • Προκήρυξη για την υλοποίηση του Υποέργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

  26 Οκτωβρίου 2011

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του Υποέργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

  περισσότερα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

  26.04.2011

  ΑΔΑ: 4ΑΓ3Γ - ΒΞ | ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2011

  Έχοντας υπόψη...

  περισσότερα
 • Διαβούλευση του έργου με τίτλο: «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

  20.04.2011

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 19

  Το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του έργου «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».

  περισσότερα