Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Εκδόσεις του Συλλόγου

Ιστορία και Τέχνη. Μνήμη Δημήτρη Κωνστάντιου.


Από τους κύκλους διαλέξεων του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

Η συλλογική αυτή έκδοση παραδίδεται στο κοινό από το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο και τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου, διευθυντή του Μουσείου (1999-2010). 

Ο τόμος, εσωτερική παραγωγή του Γραφείου Εκδόσεων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, τυπώθηκε εξόδοις του Συλλόγου και εμπεριέχει επιστημονικές ανακοινώσεις από τους κύκλους των διαλέξεων που ο Σύλλογος Φίλων διοργάνωσε κατά τα έτη 2004 -2010.

Ο θεσμός του ετησίου κύκλου διαλέξεων, ιδέα του Δ. Κωνστάντιου, καθιερώθηκε με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και τέχνη. 

Οι διαλέξεις, οι οποίες πλαισιώνουν θεματικά το εκάστοτε ημερολόγιο του Μουσείου, δίδονται στους χώρους του Μουσείου από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές.
 
Ο τόμος διατίθεται από τον Σύλλογο των Φίλων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου στο πωλητήριο του Μουσείου στην τιμή των 22 ευρώ.