Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Τμήμα Συντήρησης

Τμήμα Συντήρησης

Το Τμήμα Συντήρησης του ΒΧΜ συγκροτείται από εννέα εργαστήρια. Λειτουργεί ως κέντρο έρευνας, συντήρησης και τεκμηρίωσης. Σκοπός του είναι η προληπτική και επεμβατική συντήρηση, η διαχείριση των συλλογών, η τεκμηρίωσή τους, και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της συντήρησης.

Το Τμήμα Συντήρησης του ΒΧΜ:

 • Καταγράφει και αξιολογεί συστηματικά την κατάσταση διατήρησης των συλλογών του ΒΧΜ.
 • Μεριμνά για την προτυποποίηση, τη συστηματική μέτρηση, τον έλεγχο και τη διαρκή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στους εκθεσιακούς χώρους, στις αποθήκες, στα εργαστήρια, όπως και στα μέσα μεταφοράς-αποθήκευσης των έργων.
 • Μεριμνά για τη φυσική και πνευματική διαχείριση των συλλογών, των νέων αποκτημάτων και των κατασχέσεων στις αποθήκες του μουσείου.
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια πραγματοποίησης των εκθέσεων του μουσείου.
 • Τεκμηριώνει τις συλλογές του μουσείου. 
 • Συνεργάζεται με πολιτιστικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς για την προώθηση της έρευνας στη συντήρηση.
 • Εκπονεί ευρωπαϊκά προγράμματα, που εφαρμόζουν πιλοτικές και καινοτόμες μεθόδους συντήρησης.

Θησαυρός όρων

Συντήρηση είναι κάθε ενέργεια που έχει σκοπό τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της φυσικής κατάστασης ενός αντικειμένου, όπως και των πληροφοριών που εμπεριέχει. Η ενέργεια αυτή υποστηρίζει την κατανόηση και την τεκμηρίωση της φθοράς του αντικειμένου, τις δυνατές θεραπείες και τη μακρόχρονη φροντίδα του.

Προληπτική συντήρηση είναι η σχεδιασμένη και ελεγχόμενη αλλαγή στο περιβάλλον ενός αντικειμένου έτσι ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν οι φθοροποιοί του παράγοντες. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τα έργα και τις ενέργειες του χειρισμού, της μετακίνησης, της έκθεσης και αποθήκευσης των αντικειμένων.

Επεμβατική συντήρηση είναι κάθε ενέργεια αφαίρεσης ή πρόσθεσης υλικού σε ένα αντικείμενο ή η αλλαγή της φύσης του μέσω χημικών αντιδράσεων.

Αποκατάσταση είναι η επέμβαση κατά την οποία προστίθεται ένα νέο υλικό σε ένα αντικείμενο για να αποδοθεί καλύτερα η αυθεντική του όψη, να γίνει περισσότερο κατανοητό και να βοηθηθεί η αισθητική απόλαυσή του.

 • Ιστορία

  Ως αφετηρία της συντήρησης στο ΒΧΜ μπορεί να θεωρηθεί το έτος 1915. Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του το Μουσείο εγκαινιάζει μια πρωτόλεια μορφή συντήρησης, η οποία θα εξελιχθεί ραγδαία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

  περισσότερα
 • Αθέατες Όψεις

  Οι συντηρητές του Μουσείου συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων. Μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των έργων, καθώς και για την επιλογή κατάλληλων συστημάτων έκθεσης και φωτισμού. Μελετούν και ελέγχουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα στους εκθεσιακούς χώρους, ενώ παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση διατήρησης των εκθεμάτων.

  περισσότερα