Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις

Εκδόσεις

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, από τη δεκαετία του 1990, δραστηριοποιείται στον εκδοτικό χώρο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες σε έντυπα που προέκυπταν από τις περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. ευρωπαϊκά προγράμματα). Στη δεκαετία του 1990 και έως το 2003 οι εκδόσεις του Μουσείου προετοιμάζονταν από επιστήμονες του Μουσείου κατά κύριο λόγο σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (σε ατελιέ και εκδοτικούς οίκους εκτός Μουσείου).

Από το 2003, όταν οι ανάγκες παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά την προετοιμασία της επανέκθεσης των μόνιμων βυζαντινών συλλογών, δημιουργήθηκε εντός του Μουσείου οργανωμένο Γραφείο Εκδόσεων στελεχωμένο με ειδικούς επιστήμονες (ιστορικούς και αρχαιολόγους), που επιπλέον έχουν μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, αλλά και με επαγγελματίες γραφίστες.  Από τα τέλη του 2004 και εξής όλες οι εκδόσεις του Μουσείου προετοιμάζονται πλέον από το Γραφείο Εκδόσεων – η μοναδική εργασία που γίνεται εκτός Μουσείου είναι η εκτύπωση.

Η αύξηση της εκδοτικής δραστηριότητας εντός του Μουσείου σήμανε αφενός οικονομία για την υπηρεσία –καθώς το κόστος της παραγωγής μειώθηκε κατακόρυφα– και αφετέρου μείωση του χρόνου προετοιμασίας των εντύπων. Η εσωτερική παραγωγή έδωσε ακόμα τη δυνατότητα για ποιοτική αναβάθμιση των εντύπων, που ακολουθούν πλέον απολύτως τις αισθητικές και επιστημονικές επιλογές των συγγραφέων και επιμελητών.