Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της πολύπλευρης δραστηριότητάς του, επιδιώκει τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας. Στόχος είναι η ανάδειξη των συλλογών του και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τού εξειδικευμένου προσωπικού του σε τομείς όπως η διαχείριση, η συντήρηση, η τεκμηρίωση και η προβολή έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η βούληση του Μουσείου να ενισχύσει τον κοινωνικό του ρόλο οικοδομώντας αμφίδρομες σχέσεις επικοινωνίας με τον σύγχρονο άνθρωπο.

 • Connecting Early Medieval European Collections CEMEC

  29.01.2020

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με τίτλο “Connecting Early Medieval European Collections (CEMEC)”, το οποίο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μοντέλου για τη διαχείριση και έκθεση μουσειακών συλλογών. Στο έργο συμμετείχαν 7 μουσεία, πανεπιστήμια και τεχνικοί εταίροι (βλ. https://www.cemec-eu.net/partners.php). Συντονιστής του έργου ήταν το Μουσείο Allard Pierson και το Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ.

  περισσότερα
 • Με τους Ρομά στο Μουσείο

  07.08.2014

  Η δράση με τίτλο «Με τους Ρομά στο Μουσείο», συντονίστηκε και υλοποιήθηκε από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου την χρονική περίοδο 2013-14. Στόχος ήταν να προωθήσει την κοινωνική πρόσβαση πληθυσμών Ρομά στην πολιτιστική κληρονομιά, να τονώσει την ιστορική τους αυτογνωσία, να γνωστοποιήσει σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας χαρακτηριστικά της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά που ανατρέπουν στερεότυπες αντιλήψεις.

  περισσότερα
 • ROMA ROUTES

  09.02.2011

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει στο έργο ROMA ROUTES (2010-2012) στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013, Co-operation Measures (Strand 1.2.1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  περισσότερα
 • "Collections Mobility 2.0-Lending for Europe 21st c."

  02.11.2010

  Tο πρόγραμμα "Collections Mobility 2.0-Lending for Europe 21st c." συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Culture 2007-2013) και υλοποιείται κατά τη διετία 2009-2011 με τη συμμετοχή 10 φορέων (Υπουργείων Πολιτισμού, εθνικών μουσείων κλπ) από 9 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη (Ολλανδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Φινλανδία). Από ελληνικής πλευράς, μετέχει ως συνδιοργανωτής η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., καθώς και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, ως συνεργαζόμενος φορέας.

  περισσότερα
 • ICON NETWORK

  08.06.2010

  Tο έργο ICON NETWORK υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013, Μέτρο: Co-operation Measures (Strand 1.2.1).

  περισσότερα
 • Βιβλιοδεσία

  08.06.2010

  Το έργο «Σύγχρονες εφαρμογές βυζαντινής και μεταβυζαντινής βιβλιοδεσίας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, Μέτρο 1.2, Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας».

  περισσότερα
 • Οργάνωση & Τυποποποίηση

  08.06.2010

  Το έργο με τίτλο «Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για την οργάνωση και τυποποίηση των λειτουργιών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης, Μέτρο 3.3 «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006.

  περισσότερα
 • Εκδόσεις

  08.06.2010

  Το έργο «Έκδοση περιοδικών και εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΣΤ΄ Πρόσκλησης «Πολιτιστικές Εκδόσεις», του Μέτρου 2.1 «Ενίσχυση υποδομών και μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006.

  περισσότερα
 • Μελέτη φθορών

  08.06.2010

  Το έργο «Συστηματική μελέτη της φθοράς των ζωγραφικών στρωμάτων των μεταβυζαντινών εικόνων, με παράλληλη εφαρμογή χρωματογραφικών και μικροχημικών τεχνικών: Ταυτοποίηση των συνδετικών μέσων και αναγνώριση των προϊόντων αποσύνθεσής τους» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διμερούς Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας για τα έτη 2005-2007, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

  περισσότερα
 • ACCU

  08.06.2010

  Το έργο «ACCU: Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  περισσότερα
 • LASTOR

  08.06.2010

  Το έργο «LASTOR: Τεχνολογία λέιζερ για τη συντήρηση γλυπτών» είχε σαν αντικείμενο την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός συστήματος laser για την ανάλυση και τον καθαρισμό λίθινων αντικειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής ή καλλιτεχνικής αξίας.

  περισσότερα
 • Νύχτες Ερευνητών

  08.06.2010

  Το πρόγραμμα «Νύχτες Ερευνητών 2007» (Researchers’ Night 2007, “Arts, Crafts and Professions of the Past through the Researchers’ Eyes”) υλοποιήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, κατηγορία «Άνθρωποι» (FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT).

  περισσότερα
 • TOURBOT

  08.06.2010

  «TOURBOT: Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars»

  περισσότερα
 • INBA/RAF

  08.06.2010

  «INBA/RAF Project: Interactive Network of Byzantine Art»

  περισσότερα
 • diARTgnosis

  08.06.2010

  Το έργο «diARTgnosis: Study of European Religious Painting» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000.

  περισσότερα
 • ISTOS

  08.06.2010

  Το έργο ΙΣΤΟΣ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιδεικτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και διήρκεσε από το 1995 έως το 1997.

  περισσότερα