Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. V. Βυζάντιο και νεότερη τέχνη

V. Βυζάντιο και νεότερη τέχνη

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζεται σε περιοδικές εκθέσεις η σχέση του βυζαντινού πολιτισμού με μορφές νεότερης τέχνης.

Ζητήματα πίστης, θρησκευτικότητας, η μεταφυσική διάσταση της βυζαντινής τέχνης, η πολιτική διαχείριση της πίστης στον σύγχρονο κόσμο, ο ρόλος της Ορθοδοξίας στις ισορροπίες της εποχής, η συμβολική δύναμη της θρησκείας, η σύγκρουση των θρησκειών με τον «άθεο» 20ό αιώνα, είναι μόνο μερικά από τα σημαίνοντα θέματα που απασχολούν τον σημερινό καλλιτέχνη και αποτελούν πεδία καλλιτεχνικού προβληματισμού.

Η πνευματικότητα, η αφαιρετικότητα και η εκφραστική λιτότητα είναι ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης που εντυπωσίασαν τον μοντέρνο καλλιτέχνη και τον έστρεψαν στη μελέτη της. Αλλά και ειδικότερα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, το χρώμα, το σχέδιο, το φως και η ανεστραμμένη προοπτική επηρέασαν το έργο των νεότερων καλλιτεχνών.

Ο πλούσιος και πολύπτυχος διάλογος των σύγχρονων καλλιτεχνών με τη βυζαντινή τέχνη φανερώνει τη δυναμική του βυζαντινού πολιτισμού ως ένα κοινωνικό, φιλοσοφικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο με διάρκεια και περιεχόμενο.