Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Δράσεις

Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους - Η Γέννηση του Χριστού (Video)

23 Δεκεμβρίου 2020

Η αναστολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου λόγω της πανδημίας του ιού covid-19, οδήγησε στη δημιουργία ψηφιακών παρουσιάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κατά το δυνατόν κάλυψη της ανάγκης διατήρησης επικοινωνίας με  τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα.

 Η σειρά βίντεο με τίτλο «Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους» παρουσιάζει στα παιδιά μία σειρά αφηγήσεων σχετιζόμενων με τις Θεομητορικές γιορτές, τους βίους των αγίων, τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και με την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο μέσα από γνωστά και άγνωστα εκθέματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

  • Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους - Η Γέννηση του Χριστού (VIDEO)