Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Οικογένειες

Οικογένειες

Οι εκθέσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου προσφέρονται ως ένας ευχάριστος και δημιουργικός προορισμός για τον ελεύθερο χρόνο όλης της οικογένειας.

Για να ενισχύσει αυτή την πλευρά της λειτουργίας του, το μουσείο προτείνει στις οικογένειες με παιδιά:

  • Να αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους τα εκπαιδευτικά έντυπα που διανέμονται δωρεάν στην είσοδο των εκθέσεων.
  • Να δηλώσουν συμμετοχή στις ποικίλες εκπαιδευτικές-ερμηνευτικές δράσεις που οργανώνει το μουσείο στη διάρκεια του χρόνου.
Όσοι επιθυμούν να ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τις δραστηριότητες του μουσείου που απευθύνονται σε οικογένειες μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο  και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά ή με φαξ στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.