Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Υποστηρικτικό υλικό

Υποστηρικτικό υλικό

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, προκειμένου να ενισχύσει την εκπαιδευτική αξιοποίηση τόσο της μόνιμης όσο και των περιοδικών του εκθέσεων, σχεδιάζει και διαθέτει δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει σειρά εντύπων καθοδηγημένης επίσκεψης και εκπαιδευτικών φυλλαδίων για τους νεαρούς επισκέπτες, τα οποία πλαισιώνουν τις εκπαιδευτικές δράσεις του μουσείου και οργανώνονται γύρω από διαφορετικές θεματικές.
Για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

  • Το πολύπτυχο έντυπο καθοδηγημένης πορείας με τίτλο «Βυζαντινών πράγματα». Το έντυπο προτείνει μια διαδρομή στη μόνιμη έκθεση του μουσείου με οκτώ στάσεις σε διαφορετικές θεματικές ενότητες. Αντικείμενα διαφορετικής χρήσης, από διαφορετικά υλικά, διαφορετικούς τόπους και διαφορετικές χρονικές περιόδους γίνονται οι οδηγοί για την προσέγγιση πλευρών του βυζαντινού πολιτισμού.
  • Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο με τίτλο «Η τέχνη της συντήρησης ή συντηρώντας την τέχνη». Το έντυπο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Μαΐστορες. Φώτης Ζαχαρίου (1909-2001), Αντώνης Γκλίνος (1936-1998)». Ωστόσο, το πρώτο του μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτοτελώς στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, επικεντρώνοντας την επίσκεψη σε μια πρώτη γνωριμία με την συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
  • Τις καρτέλες χαρτοκοπτικής και ζωγραφικής με θέμα τη Γέννηση. Οι καρτέλες αντλούν τα θέματά τους από αντικείμενα των συλλογών του μουσείου και σχεδιάστηκαν με αφορμή το χριστουγεννιάτικο εργαστήριο για παιδιά που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Αποτελούν, ωστόσο, και ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς για να κατασκευαστούν χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια.