Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Ομάδες ενηλίκων

Ομάδες ενηλίκων

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την ανάγκη διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών για μια ευχάριστη και ουσιαστική μουσειακή εμπειρία, πραγματοποιεί θεματικά οργανωμένες ερμηνευτικές περιηγήσεις στις εκθέσεις του για ομάδες ενηλίκων.

Ενδεικτικά, το μουσείο έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ανάλογες δράσεις, προσαρμοσμένες για:

  • Ομάδες φοιτητών, σπουδαστών και άλλων ενηλίκων που εντάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης.
  • Πολιτιστικούς συλλόγους.
  • Ομάδες ηλικιωμένων που συμμετέχουν σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ή ανάλογες δομές.
  • Ομάδες ενηλίκων που παρακολουθούν προγράμματα απεξάρτησης 
  • Ομάδες ενηλίκων που συμμετέχουν σε προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.
Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό τέτοιων επισκέψεων χρειάζεται η συνεργασία των υπευθύνων των ομάδων με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του μουσείου, προκειμένου να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επιμέρους ομάδων.