Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Ομάδες ΑμεΑ

Ομάδες ΑμεΑ

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο σχεδιάζει και υλοποιεί προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές ομάδες Ατόμων με Αναπηρία.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τέτοιων δράσεων είναι χρήσιμο να προηγείται η συνεργασία των υπευθύνων των ενδιαφερόμενων ομάδων με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.