Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Δράσεις

Αναστολή εκπαιδευτικών επισκέψεων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

Μετά την ακύρωση επίσκεψης πολλών σχολείων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για λόγους δημόσιας υγείας, το Μουσείο αναστέλλει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα μέχρι τα τέλη Απριλίου.