Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Δράσεις

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019: Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα


Για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019

Από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ξεκινά να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 213 213 9507 (ώρες 09:00 με 15:00 καθημερινά), για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους.

Παράλληλα, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επίσκεψης των σχολικών ομάδων στις εκθέσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου χωρίς τη συμμετοχή στα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου.

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύουν τις σχολικές ομάδες σε επισκέψεις χωρίς παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου, προτείνεται η προηγούμενη συμμετοχή στις επιμορφωτικές συναντήσεις . Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναντήσεις:

•    Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30
•    Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 13:30
•    Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 13:30 και
•    Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30

Για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να προγραμματίσουν επίσκεψη ή συμμετοχή σε εκπαιδευτική δράση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την ημέρα και την ώρα της συνάντησης είτε τηλεφωνικά την προηγούμενη ημέρα (στο τηλέφωνο 213 213 9507) είτε μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε:

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 213 9507
Φαξ: 210 72 31 883
e-mail: edu.bma_at_culture.gr (όπου "_at_" αντικαταστήστε με "@")
url: www.byzantinemuseum.gr, www.ebyzantinemuseum.gr