Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Δράσεις

Ανακοίνωση για την ώρα έναρξης των ενημερωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς


νέα ώρα έναρξης: 13.30

Οι καθιερωμένες ενημερωτικές συναντήσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την καλύτερη εκπαιδευτική αξιοποίηση της μόνιμης έκθεσης στη διάρκεια των επιμορφωτικών επισκέψεων σχολικών ομάδων, τροποποιούνται ως προς την ώρα έναρξης.


Η νέα ώρα έναρξης των προγραμματισμένων συναντήσεων είναι 13:30.