Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Δράσεις

Bits και bytes στο Βυζαντινό Μουσείο


Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018

20 Μαΐου 2018

Η ομάδα μας ανέβασε αυτή την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Βυζαντινού Μουσείου. Μάθαμε πώς λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης της ιστοσελίδας, είδαμε τη βάση δεδομένων των συλλογών και προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τα δικά μας εκθέματα.


Η ομάδα

Μάριος Βοσνιδης
Γρηγόρης Ζιάκας
Νικόλας Κούσουλας
Κωνσταντίνος Τασσιόπουλος