Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Connecting Early Medieval European Collections CEMEC

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με τίτλο  “Connecting Early Medieval European Collections (CEMEC)”, το οποίο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μοντέλου για τη διαχείριση και έκθεση μουσειακών συλλογών. Στο έργο συμμετείχαν 7 μουσεία, πανεπιστήμια και τεχνικοί εταίροι (βλ. https://www.cemec-eu.net/partners.php). Συντονιστής του έργου ήταν το Μουσείο Allard Pierson και το Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη έκθεση με στόχο την ανάδειξη των σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί κατά την πρώτη χιλιετία μεταξύ διαφορετικών περιοχών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και γύρω από τη Μεσόγειο, από την Ιρλανδία μέχρι την Αίγυπτο και από την Ισπανία μέχρι την Ουγγαρία και την Ελλάδα. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι η έκθεση με τα ίδια περίπου μουσειακά αντικείμενα παρουσιάστηκε - μέχρι τον Αύγουστο του 2019, σε τρεις πόλεις (Αμστερνταμ, Αθήνα και Βόννη), ακολουθώντας διαφορετική μουσειολογική προσέγγιση και δίνοντας διαφορετική έμφαση κάθε φορά. Η πρώτη έκθεση με τίτλο “Crossroads: travelling through Middle Ages”  πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Allard Pierson του Αμστερνταμ, δίνοντας έμφαση στις πολιτιστικές ανταλλαγές και μετακινήσεις κατά την πρώτη χιλιετία. Στην Αθήνα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, παρουσιάστηκε η έκθεση με τον τίτλο «Το Βυζάντιο και οι άλλοι κατά την πρώτη χιλιετία: Μία αυτοκρατορία σταθερότητας σε περίοδο κλυδωνισμών», με έμφαση στο ρόλο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως πόλο σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μεταξύ του 300 - 1000 μ.Χ. Στη Βόννη, η έκθεση παρουσιάστηκε στο μουσείο LVR-LandesMuseum και είχε τον τίτλο “Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter” (΅Europe on the Move. A Journey through the Early Middle AgesΆ), με έμφαση στα γερμανικά φύλα και τη δημιουργία νέων βασιλείων στο Δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συνεργασία του Art and History Museum των Βρυξελλών, το οποίο φιλοξένησε την έκθεση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του CEMEC με τον αρχικό τίτλο “Crossroads: travelling through Middle Ages” 

Τέλος, σημαντική συμβολή του προγράμματος ήταν η νέα πρόταση χρήσης ψηφιακών εφαρμογών σε αρχαιολογικές μουσειακές εκθέσεις με στόχο τη βελτίωση της επίσκεψης. Βίντεο, παρουσιάσεις και αναπαραστάσεις της λειτουργίας των αντικειμένων ενσωματώθηκαν στη ροή της έκθεσης με στόχο όχι να ανταγωνιστούν τα πραγματικά αντικείμενα αλλά να ενισχύσουν το κεντρικό μήνυμα της έκθεσης και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα