Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Με τους Ρομά στο Μουσείο

Η δράση με τίτλο «Με τους Ρομά στο Μουσείο», συντονίστηκε και υλοποιήθηκε από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου την χρονική περίοδο 2013-14. 

Στόχος ήταν να προωθήσει την κοινωνική πρόσβαση πληθυσμών Ρομά στην πολιτιστική κληρονομιά, να τονώσει την ιστορική τους αυτογνωσία, να γνωστοποιήσει σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας χαρακτηριστικά της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά που ανατρέπουν στερεότυπες αντιλήψεις. 

Στο πλαίσιο της δράσης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προχώρησε:
• στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προσαρμοσμένων μουσειακών εκπαιδευτικών δράσεων για σχολικές ομάδες με σημαντική παρουσία μαθητών Ρομά,
• στη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων (συζητήσεις, προβολές ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις) για την προβολή πτυχών της ταυτότητας των ελλήνων Ρομά,
• στην επιμόρφωση νέων Ρομά σε θέματα πολιτιστικής διαμεσολάβησης και την πραγματοποίηση με τη συμμετοχή τους δράσεων προσέγγισης με την κοινότητα,
• στην έκδοση τόμου με κείμενα που αναδεικνύουν πλευρές της ιστορικής διαδρομής των Ρομά στον ελλαδικό χώρο και προβάλλουν δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων σε θέματα εκπαίδευσης και πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 3η ΕΒΑ / Χίος, 5η ΕΒΑ / Σπάρτη, 12η ΕΒΑ / Καβάλα, 21η ΕΒΑ / Κέρκυρα, 23η ΕΒΑ / Χαλκίδα, 26η ΕΒΑ / Καλαμάτα) και με τη σύμπραξη συνδέσμων από τις ίδιες τις κοινότητες, πραγματοποιήθηκαν προσαρμοσμένες ενημερωτικές-εκπαιδευτικές δράσεις γνωριμίας των κοινοτήτων Ρομά με τα κατά τόπους μουσεία και μνημεία.

Από πλευράς του, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εργάστηκε για την υλοποίηση των τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους που γυρίστηκαν στο πλαίσιο της δράσης, με στόχο την άρση των στερεοτύπων και την ευαισθητοποίηση ενός ευρύτερου κοινού για τα ζητήματα των πληθυσμών Ρομά. Οι ταινίες είναι οι ακόλουθες: 

• «Οδός Ίριδος» (50') της Μύρνας Τσάπα
• «Μικρές ιστορίες Ρομά» (67') του Σταύρου Ψυλλάκη
• «Οι φυλές των Ρομά» (44') του Νίκου Αναγνωστόπουλου
• Sam Roma (40') της Μαρίνας Δανέζη

Η επιτυχία της δράσης «Με τους Ρομά στο Μουσείο», που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη στενή συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους πληθυσμούς, υπογραμμίζει τις πολλαπλές δυνατότητες των μουσείων και των υπηρεσιών πολιτισμού, να παρεμβαίνουν θετικά σε κοινωνικό επίπεδο με τον θεσμικό ρόλο τους και το κύρος που διαθέτουν. 


  • Η συναυλία του συγκροτήματος SAM ROMA