Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ROMA ROUTES

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει στο έργο ROMA ROUTES (2010-2012) στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013, Co-operation Measures (Strand 1.2.1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο συντονίζει το Surrey County Council της Βρετανίας και εκτός από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: Slovene Ethnographic Museum  (Σλοβενία), Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma (Γερμανία), Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism (Ρουμανία).

Σκοπός του έργου είναι να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ Ρομά και μη-Ρομά πολιτών και να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά των Ρομά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθούν ποικίλες δράσεις ―εκθέσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ιστοχώρος― με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και διάχυση πληροφοριών σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά των Ρομά.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο πλαίσιο του έργου σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τον Ιούνιο του 2011, που επιχειρούν να καταστήσουν περισσότερο προσβάσιμο ένα εθνικό δημόσιο μουσείο στις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.