Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ISTOS

Το έργο ΙΣΤΟΣ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιδεικτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και διήρκεσε από το 1995 έως το 1997. Στόχος του ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολιτιστικό υλικό, μέσω δικτύων και άλλων ψηφιακών μέσων (Internet, CD-ROMs κ.λπ.). Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Εθνικής Πινακοθήκης, της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, του Βυζαντινού Μουσείου και της Μουσικής Βιβλιοθήκης.