Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

TOURBOT

Το έργο «TOURBOT: Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars» συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΙΣΤ της ΕΕ και στόχο είχε την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διαδραστικής τηλεματικής παρουσίας στον μουσειακό χώρο. Το έργο διήρκεσε από το 1999 έως το 2001.