Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Νύχτες Ερευνητών

Το πρόγραμμα «Νύχτες Ερευνητών 2007» (Researchers’ Night 2007, “Arts, Crafts and Professions of the Past through the Researchers’ Eyes”) υλοποιήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, κατηγορία «Άνθρωποι» (FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT).

Στόχος του εν λόγω προγράμματος ήταν να καταστήσει την έρευνα για τον πολιτισμό προσιτή στο ευρύ κοινό μέσα από συγκεκριμένες εκθέσεις και εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν τη βραδιά της 28ης Σεπτεμβρίου του 2007 σε ερευνητικούς χώρους ή σημαντικούς χώρους πολιτισμού της πόλης, με θέμα τη μεσαιωνική τέχνη. Μέσα από πληροφορίες για αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και επαγγέλματα του Μεσαίωνα, προσπάθησε να εισάγει το κοινό στον τρόπο λειτουργίας των μουσείων και να αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από την έρευνα για το ιστορικό παρελθόν.

Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 6 μηνών. Οι πρώτοι 3 μήνες αφορούσαν στο σχεδιασμό των εκδηλώσεων, ο 4ος στην υλοποίησή τους, ο 5ος στην αξιολόγηση του προγράμματος και ο τελευταίος στη διάχυση των αποτελεσμάτων του και της εμπειρίας που αποκομίστηκε από τους συμμετέχοντες φορείς. Επρόκειτο για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Αθήνας, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και την Η΄ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.