Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

LASTOR

Το έργο «LASTOR: Τεχνολογία λέιζερ για τη συντήρηση γλυπτών» είχε σαν αντικείμενο την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός συστήματος laser για την ανάλυση και τον καθαρισμό λίθινων αντικειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής ή καλλιτεχνικής αξίας. Ειδικότερα, στόχος του ήταν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των προβλημάτων καθώς και η εξέλιξη των επεμβατικών τεχνικών για την ανάδειξη αυτών των αντικειμένων.

Στους συμμετέχοντες φορείς, εκτός από το ΒΧΜ ήταν, μεταξύ άλλων, η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξ. Σούτζου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ITE-IΗΔΛ), ενώ συνεργαζόμενοι φορείς ήταν το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.