Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ACCU

Το έργο «ACCU: Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστής φορέας ήταν το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων και συμμετέχοντες φορείς το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Ελλάδα), Mecklenburg-Vorpommern Department for the Management of Built Heritage and Environment (Schwerin, Γερμανία), Surrey Museums Consultative Committee (Woking, Ην. Βασίλειο), Fetsund Lenser Industrial Heritage Memorial Museum and Nature Information Centre (Fetsund, Νορβηγία), the Finnish National Gallery, Resource (Ην. Βασίλειο).

Στόχος του έργου ήταν να προάγει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και να προσφέρει νέα μέσα στους επαγγελματίες των μουσείων για το χειρισμό θεμάτων πρόσβασης. Το έργο, μέσα από εκδόσεις, εκδηλώσεις, περιοδεύουσες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργία προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ιστοτόπου, απευθύνθηκε σε πολλές ομάδες κοινού με διαφορετικές ανάγκες (άτομα με αναπηρία, διάφορες ηλικιακές ομάδες, μειονότητες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού).