Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μελέτη φθορών

Το έργο «Συστηματική μελέτη της φθοράς των ζωγραφικών στρωμάτων των μεταβυζαντινών εικόνων, με παράλληλη εφαρμογή χρωματογραφικών και μικροχημικών τεχνικών: Ταυτοποίηση των συνδετικών μέσων και αναγνώριση των προϊόντων αποσύνθεσής τους» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διμερούς Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας για τα έτη 2005-2007, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Το έργο αποσκοπούσε στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της τεκμηρίωσης και της συντήρησης των έργων τέχνης. Αντικείμενο του έργου ήταν η φυσικοχημική μελέτη της φθοράς των συνδετικών μέσων μεταβυζαντινών εικόνων που ανήκουν στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Συντονιστής του έργου ήταν το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, ενώ στην Ιταλία ο επιστημονικός συνεργάτης ήταν το University of Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry.