Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εκδόσεις

Το έργο «Έκδοση περιοδικών και εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΣΤ΄ Πρόσκλησης «Πολιτιστικές Εκδόσεις», του Μέτρου 2.1 «Ενίσχυση υποδομών και μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006.
 
Το έργο αφορούσε στην έκδοση συγγραμμάτων πολιτιστικού περιεχομένου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σκοπός του έργου ήταν η ενίσχυση και διεύρυνση της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Μουσείου. Ειδικότερα, αποσκοπούσε στην επικοινωνία και την προβολή των συλλογών του, του ερευνητικού έργου που επιτελεί αλλά και των πολιτιστικών δράσεων που οργανώνει (εκθέσεων, ημερίδων κλπ.), ώστε αφενός να γίνει η επιστημονική γνώση κοινό αγαθό όλων, και αφετέρου να προσελκύσει στους κόλπους του νέες ομάδες κοινού, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις πολύπλευρες πολιτιστικές του δράσεις.