Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Βιβλιοδεσία

Το έργο «Σύγχρονες εφαρμογές βυζαντινής και μεταβυζαντινής βιβλιοδεσίας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, Μέτρο 1.2, Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας».

Υλοποιείται από σύμπραξη του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας (ΕΛΕΒΙΒ), και των επιχειρηματικών φορέων ΣΑΛΦΩ ΕΠΕ και Εκδόσεις του Φοίνικα.

Στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα σύγχρονων εφαρμογών για την υποστήριξη του πλήρους κύκλου παραγωγής αντιγράφων διακόσμησης βιβλιοδεσιών και δημιουργιών εμπνευσμένων από τη συλλογή βιβλίων και κωδίκων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και των συλλογών απεικονίσεων βυζαντινών βιβλιοδεσιών της συλλογής των ΙΒΕ και ΕΛΕΒΙΒ.
 
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η ψηφιοποίηση σημαντικού αριθμού αντικειμένων των παραπάνω συλλογών και η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου σε λειτουργικές ενότητες σε βάση δεδομένων, αλλά και η δημιουργία πολυμεσικού οδηγού χαρακτηριστικών βυζαντινής και μεταβυζαντινής βιβλιοδεσίας.