Οι κήποι του Βυζαντινού ΜουσείουAthens Culture Net Find us on Facebook Find us on youtube Find us on instagram

Σοφία ωκοδόμησεν ευαυτή οίκου και υπήρεισε στύλους επτά (13449)

Είδος: Φορητή εικόνα
ΒΧΜ: 013449
Χώρος έκθεσης: IV.5 Η θρησκευτική ζωγραφική στο νεοελληνικό κράτος

Χρονολόγηση: 19ος αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 29,5 Χ 24,5