Οι κήποι του Βυζαντινού ΜουσείουAthens Culture Net Find us on Facebook Find us on youtube Find us on instagram

Πλάκα από μαργαϊκό ασβεστόλιθο με παράσταση του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (01469)

Είδος: Πλάκα
ΒΧΜ: 001469
Χώρος έκθεσης: IV.1β Η Τέχνη στα Επτάνησα: Είδος μεικτό αλλά νόμιμο

Χρονολόγηση: Αρχές 17ο αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 131x76x10
Περιοχή: Ζάκυνθος

Η πλάκα προέρχεται από τη Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Κάστρο της Ζακύνθου. O άγιος εικονίζεται μεταξύ δύο χαμηλών βράχων ολόσωμος, μετωπικός, φτερωτός, να ευλογεί με το δεξί χέρι και να κρατά ειλητό με το αριστερό. Σε αυτό αναγράφεται η επιγραφή: ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. Τα τρία οικόσημα στο κάτω μέρος του αντικειμένου, που δεν διατηρούν τα διακριτικά τους, ανήκουν στους αφιερωτές της πλάκας. Ο εικονογραφικός τύπος του φτερωτού Προδρόμου, δημιουργία της παλαιολόγειας περιόδου, έχει σχετιστεί με την ταυτότητα του αγίου ως «ισαγγέλου» και πρωτεργάτη του μοναχισμού. Το ύφος και η τεχνοτροπία του αναγλύφου απηχεί κλασικιστική διάθεση και μαρτυρεί εξοικείωση με τα ιταλικά καλλιτεχνικά ρεύματα μετά την Αναγέννηση. Το έργο ανήκει στη βενετική περίοδο της Ζακύνθου, της οποίας προστάτης άγιος ανακηρύχθηκε ο Πρόδρομος το 1608. Μπορεί να αποδοθεί σε κρητικό ή και επτανησιακό εργαστήριο, εξοικειωμένο με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα.