Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη

Παράσταση Μεγάλης Δέησης (τμήμα) (00979)

Είδος: Μαρμάρινη πλάκα επιστυλίου
ΒΧΜ: 000979
Χώρος έκθεσης: II.3 Λατρεία και τέχνη

Χρονολόγηση: Β΄ μισό 10ου αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 47,5x 94x 3
Περιοχή: Θεσσαλονίκη (Μονή Βλατάδων)

Η πλάκα προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Κοσμείται με τρεις ολόσωμες μορφές αποστόλων που ταυτίζονται με επιγραφές (από αριστερά προς τα δεξιά): Ο Α(ΓΙΟC) IAKΩΒΟC ΑΛΦΑΙΟΥ, Ο Α(ΓΙΟC) ΦΙΛΙΠΠΟC, Ο Α(ΓΙΟC) ΛΟΥΚΑC. Ο διάκοσμος είναι αποδοσμένος με την επιπεδόγλυφη ενθετική τεχνική, στην οποία τα θέματα προβάλλονται σε λειασμένο βάθος προκύπτοντας από την αφαίρεση λεπτής στρώσης μαρμάρου και την ένθεση πλαστικής ύλης (κηρομαστίχης) ή και αντίστροφα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος της κηρομαστίχης έχει καταπέσει. Το εικονογραφικό θέμα οδηγεί στην υπόθεση ότι το γλυπτό αποτελούσε μέρος της επένδυσης ενός μεγάλου επιστυλίου τέμπλου με παρόμοιες πλάκες, οι οποίες κοσμούνταν με τη Μεγάλη Δέηση, δηλαδή τον Χριστό πλαισιωμένο από την Παναγία, τον Πρόδρομο και τους αποστόλους.