Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη

Μαρμάρινο θωράκιο (00977)

Είδος: Μαρμάρινο αμφίγλυφο θωράκιο
ΒΧΜ: 000977
Χώρος έκθεσης: II.3 Λατρεία και τέχνη

Χρονολόγηση: Τέλη 10ου αι. - αρχές 11ου αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 110x 91,5x 15,5
Περιοχή: Αθήνα

Μαρμάρινο θωράκιο με ανάγλυφη διακόσμηση του δένδρου της ζωής ανάμεσα σε λιοντάρια. Στο πλαίσιο «ψευδοκουφικά» κοσμήματα.