Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη

Μαρμάρινη σαρκοφάγος (00935)

Είδος: Μαρμάρινη μονολιθική σαρκοφάγος
ΒΧΜ: 000935
Χώρος έκθεσης: II.3 Λατρεία και τέχνη

Χρονολόγηση: 10ος - 11ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 67,5x 221,5x 75
Περιοχή: Αθήνα (περιοχή Βιβλιοθήκης Αδριανού).

Η μαρμάρινη σαρκοφάγος βρέθηκε σε ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Στην κύρια όψη της φέρει ανάγλυφη διακόσμηση με αξονικό σταυρό πλαισιωμένο από δυο άλλους εγγεγραμμένους σε κύκλο. Όλοι οι σταυροί διανθίζονται με φυτικά θέματα. Τόσο ο διάκοσμος όσο και η ξηρή απόδοσή του συνδέουν τη σαρκοφάγο με μια σειρά αθηναϊκών γλυπτών –κυρίως ανωφλίων– του 10ου και 11ου αιώνα. Το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης του Αδριανού συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μονόλιθες σαρκοφάγους του βυζαντινού κόσμου.