Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη

Μαρμάρινο υπέρθυρο (00930)

Είδος: Μαρμάρινο υπέρθυρο
ΒΧΜ: 000930
Χώρος έκθεσης: II.3 Λατρεία και τέχνη

Χρονολόγηση: Ύστερος 10ος αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 28x 175x 16
Περιοχή: Αθήνα

Μαρμάρινο υπέρθυρο με ανάγλυφη διακόσμηση από φυλλοφόρο σταυρό και γρυπολέοντες.