Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη

Ευαγγελιστάριο (01039)

Είδος: Κώδικας
ΒΧΜ: 001039
Χώρος έκθεσης: II.3 Λατρεία και τέχνη

Χρονολόγηση: 11ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 32,5Χ25
Περιοχή: Ναός Αγίου Γρηγορίου Νύσσης Τραπεζούντας

Το ευαγγελιστάριο φέρει μεταγενέστερες προσθήκες σε χαρτί και περγαμηνή (φφ. 116v-117r). Το πορτρέτο του ευαγγελιστή Λουκά, σε μονό φύλλο σκληρής περγαμηνής, χρονολογείται τον 13ο αιώνα και αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη στον κώδικα, μαρτυρία της συνεχούς χρήσης του ευαγγελισταρίου.