Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη

Καθιστό θυμιατήρι (κατσίον) (01033)

Είδος: θυμιατήρι
ΒΧΜ: 001033
Χώρος έκθεσης: II.3 Λατρεία και τέχνη

Χρονολόγηση: 12ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 3 Χ 15,6 Χ 12,8

Πήλινο εφυαλωμένο καθιστό θυμιατήρι (κατσίον), από το οποίο λείπει μεγάλο μέρος του σώματος και του πήλινου σωλήνα της λαβής. Ο σωζόμενος στρογγυλός δίσκος ενωνόταν στο πάνω μέρος με δεύτερο, ο οποίος έφερε κοιλότητα για την τοποθέτηση του θυμιάματος. Κατά μήκος της κάτω επιφάνειας του θραύσματος σώζεται πήλινος σωλήνας για την τοποθέτηση της ξύλινης λαβής. Την πάνω επιφάνεια του θυμιατηρίου καλύπτει άσπρο επίχρισμα. Φέρει εγχάρακτη διακόσμηση ανθρωποκέφαλου πτηνού, πιθανότατα σειρήνας ή άρπυιας. Η εφυάλωση του αγγείου είναι υποπράσινη. Τα πήλινα καθιστά θυμιατήρια είναι πολύ σπάνια και ελάχιστα μόνο δείγματα διατηρούνται στις μέρες μας. Χρονολογείται στον 12ο αιώνα.