Χτιστό τέμπλο (01112)

Είδος: Τοιχογραφία
ΒΧΜ: 001112
Χώρος έκθεσης: II.4 Οι τοιχογραφίες ενός βυζαντινού ναού: Επισκοπή Ευρυτανίας

Χρονολόγηση: 17ος αι.

Περιοχή: Επισκοπή, Ευρυτανία

Χτιστό τέμπλο με παραστάσεις Μεγάλης Δέησης, Χριστού Παντοκράτορα, Παναγίας Οδηγήτριας και αγίων.