Τετραευάγγελο (146v-147r) (01618)

Είδος: Κώδικας
ΒΧΜ: 001618
Χώρος έκθεσης: II.8 Η παλαιολόγεια περίοδος: η τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου

Χρονολόγηση: 14ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 19Χ14,5
Περιοχή: Αδριανούπολη