Πήλινο εφυαλωμένο σκεύος για αρτύματα (01342)

Είδος: Σκεύος για αρτύματα
ΒΧΜ: 001342
Χώρος έκθεσης: II.7 Όψεις δημόσιου και ιδιωτικού βίου

Χρονολόγηση: Τέλη 12ου - αρχές 13ου αιώνα

Διαστάσεις (εκ.μ.): 9,5x 18