Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. II.2. Η κρίσιμη καμπή

Τμήμα μαρμάρινου θωρακίου (00923)

Είδος: Τμήμα μαρμάρινου θωρακίου
ΒΧΜ: 000923
Χώρος έκθεσης: II.2 Η κρίσιμη καμπή

Χρονολόγηση: 8ος αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 52x 71,5x 15

Τμήμα μαρμάρινου θωρακίου με δένδρο της ζωής ανάμεσα σε σχηματοποιημένα ζώα.