Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. II.2. Η κρίσιμη καμπή

Μαρμάρινο επίκρανο παραστάδας (00912)

Είδος: Επίκρανο παραστάδας
ΒΧΜ: 000912
Χώρος έκθεσης: II.2 Η κρίσιμη καμπή

Χρονολόγηση: 7ος - 8ος αιώνας

Διαστάσεις (εκ.μ.): 37 X45 X 3
Περιοχή: Ν. Αγχίαλος Μαγνησίας

Το ψευδεπίκρανο βρέθηκε στην ανασκαφή του αιθρίου της Βασιλικής Γ των Φθιωτίδων Θηβών (σημερινή Ν. Αγχίαλος Μαγνησίας). Κοσμείται με ημίφυλλα άκανθας (πλάγια), ταινία με φυτικά θέματα (επάνω) και κάνθαρο πλαισιωμένο από καυλούς, απ’ όπου προβάλλουν δικέφαλα πουλιά (κέντρο). Η τοποθέτηση εμβλήματος ανάμεσα στα ημίφυλλα άκανθας παραπέμπει σε ανάλογο διακοσμητικό τύπο των όψιμων ρωμαϊκών χρόνων. Το παραπάνω στοιχείο σε συνδυασμό με το ανατολικής έμπνευσης έμβλημα, αυτό των δικέφαλων πουλιών, και την ξηρή απόδοση του αναγλύφου καθιστούν το ψευδεπίκρανο των Φθιωτίδων Θηβών αντιπροσωπευτικό της γλυπτικής παραγωγής των μεταβατικών ή αλλιώς «σκοτεινών» χρόνων.