Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Μόνιμη Έκθεση .::. ΙΙ. Ο κόσμος του Βυζαντίου .::. II.2. Η κρίσιμη καμπή

Θησαυρός της Μυτιλήνης (Κράτηγος) (00000)

Είδος: -
Χώρος έκθεσης: II.2 Η κρίσιμη καμπή

Χρονολόγηση: Α΄ μισό 7ου αιώνα

Περιοχή: Κράτηγος, Λέσβος