Άγιος Γεώργιος (01108)

Είδος: Φορητή εικόνα
ΒΧΜ: 001108
Χώρος έκθεσης: II.6 Φράγκοι και Λατίνοι στο Βυζάντιο

Χρονολόγηση: 13ος αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 107 x 72
Περιοχή: Καστοριά

Αμφιπρόσωπη εικόνα με τον άγιο Γεώργιο στην κύρια όψη και τις αγίες Μαρίνα και Ειρήνη (;) στην πίσω. Συνδυάζει στοιχεία βυζαντινής και δυτικής τέχνης.