Μαρμάρινο γλυπτό σε σχήμα κλειστού βιβλίου. (01083)

Είδος: Μαρμάρινο γλυπτό
ΒΧΜ: 001083
Χώρος έκθεσης: II.6 Φράγκοι και Λατίνοι στο Βυζάντιο

Χρονολόγηση: 13ος αι. (;)

Διαστάσεις (εκ.μ.): 12,5x 11x 4
Περιοχή: Ιερουσαλήμ