Μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση της Γέννησης (00312)

Είδος: Μαρμάρινη πλάκα
ΒΧΜ: 000312
Χώρος έκθεσης: I.3 Οι ναοί της νέας θρησκείας

Χρονολόγηση: Τέλη 4ου αι.-αρχές 5ου αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 87x 84x8
Περιοχή: Νάξος

Μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση της Γέννησης. Στο ανώτερο τμήμα της διατηρούνται ίχνη από άλλη σκηνή, πιθανώς τη Φυγή στην Αίγυπτο.